Valmennuslinja

Petojen valmennuslinjan pohjana on URHEILIJAN POLKU - lasten ja nuorten urheilun suomalainen malli. Mallissa urheilijan polku on jaettu lapsuusvaiheeseen, valintavaiheeseen sekä huippuvaiheeseen. Mallissa on esitetty kunkin vaiheen keskeiset laatutekijät, jotka myöhemmin jalostuvat menestystekijöiksi. Lisäksi mallissa tuodaan esiin ympäristön ja valmennuksen merkitys urheilijan polulla. Pedoissa kiinnitetään erityistä huomiota laadukkaaseen lapsuusvaiheen (6-13v) valmennukseen. Näin luodaan mahdollisuudet saada valintavaiheen alkuun mahdollisimman paljon lapsia, joilla on tarvittavat eväät harrastuksen jatkamiseen ja urheilijaksi kehittymiseen.

Valmennuslinjan tarkoituksena on olla yhtenäinen valmennuksellinen linja, jonka mukaan toimitaan. Se tasoittaa jalkapallokoululaisista perustettavien uusien joukkueiden valmentajien tietä, antaa paremmat lähtökohdat jo perustettujen joukkueiden toimintaan mukaan haluaville uusille valmentajille ja helpottaa seurassa pidempäänkin toimineiden valmentajien sekä lyhyen tähtäimen että pidempiaikaisen harjoittelun suunnittelua.

Valmennuslinjassa käydään läpi pelaajan polku aloittavasta ikäluokasta aikuisten edustusjoukkueisiin asti. Linjaus kertoo, miksi ja milloin kutakin ominaisuutta harjoitetaan. Valmennuslinjan perustana toimivat herkkyyskausien muovaamat taitoportaat, joita pitkin PETO-juniori saa mahdollisuuden nousta kohti omaa parhaimpaansa.

 

VALMENNUKSEN PORTAAT

PORRAS 1
Ensimmäisinä pyritään tutustumaan oikukkaaseen palloon. Tässä vaiheessa on tärkeää, että pelaajat saavat riittävästi erilaisia ärsykkeitä, jotta he oppivat ymmärtämään pallon eri ominaisuudet: Pallon pomppiminen, vieriminen, lentoradat jne. Palloon tutustuttaessa pelivälinettä tulee käsitellä kaikilla ruumiin osilla.

PORRAS 2
Toisella portaalla alkaa teknisen pohjan luominen. Tässä vaiheessa pelajaajat tutustuvat jalkapallossa tarvittaviin perustaitoihin kuten syöttämiseen, harhauttamiseen ja laukaisemiseen. Toisella portaalla on tärkeää, että pelaajat saavat paljon toistoja erilaisiin teknisiin suorituksiin. Tämän vuoksi suositaan käytettäväksi harjoitteita, joissa jokaista pelaajaa tai pelaajaparia kohden on pallo. Myös teemapelit pienillä pelaajamäärillä (esim. 1v1, 2v2) mahdollistavat runsaat toistomäärät.

PORRAS 3
Kolmannella portaalla painotetaan yksilötaitojen oppimista osaamisen tasolle. Osaamisella tarkoitetaan sitä, että pelaaja pystyy ottelutilanteessa hyödyntämään tiettyä opeteltua taitoa. Yksilötaidot pyritään siis kehittämään suoraan peliin vietäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että harjoitteet tehdään yhä useammin vastustajan kanssa ja hyödyntäen yhä enemmänerilaisia pienpelejä taidon opettamisen välineenä.

PORRAS 4
Neljännellä portaalla pelaajien tärkein tavoite on pelitaitojen oppiminen. Pelitaidoilla tarkoitetaan tekniseen osaamiseenja pelikäsitykseen perustuvaa kykyä ratkaista yhteistyössä kanssapelaajien kanssa peleissä usein toistuvia tilanteita. Pelitaitoharjoittelu tulee perustaa pääasiassa pienpeleihin, jotta tilanteet harjoituksissa ovat riittävän lähellä ottelutilanteita.

PORRAS 5
Viidennellä portaalla pelaajilla tulisi olla riittävät yksilötaidot ja kyky ratkaista erilaisia tilanteita yleisten pallopelien periaatteiden mukaan. Tällä portaalla painottuu pelaajien pelipaikkakohtainen harjoittelu. Pelipaikkakohtaista harjoittelua suunnitellessa on tärkeää huomioida, millaiset tilanteet eri pelipaikoilla ovat yleisiä ja miten esimerkiksi laitapelaajan haltuunotot voivat erota keskikentän keskellä pelaavan haltuunotoista.

PORRAS 6
Kuudennelle portaalle päästyään pelaajilla tulisi olla monipuoliset lajitaidot ja kyky niiden hyödyntämiseen ottelutilanteissa. Tällä portaalla painottuvat taktiset taidot eli yksilö- ja pelitaitojen valjastaminen joukkueen hyväksi.

 

 

URHEILIJAN POLKU - lasten ja nuorten urheilun suomalainen malli